NAZWA FIRMY: GRYKON KONRAD GRYNIA 
ADRES: 75-816, Połczyńska 140c Koszalin
REGON: 364183205
NIP: 669-227-10-88
RACHUNEK BANKOWY: 
41 1140 2004 0000 3102 7712 0816
                                       Mbank

NR TELEFONU: 796 96 44 44

ADRES EMAIL: kontakt@grykon24.pl

 

 

Sprzedawca:  Konrd Grynia,  zwany dalej Grykon, który prowadzi sklep internetowy, zwany dalej Sklepem pod adresem www.grykon24.pl

 

 

I. Towary znajdujące się w ofercie Grykon

 

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są towarami fabrycznie nowymi. Część towarów objęta jest gwarancją udzieloną przez producenta.

 

II. Cena towarów

 

Ceny towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy towarze jest ceną wiążącą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Na stronie internetowej Grykon24.pl wskazane są koszty przesyłki towaru. Koszt przesyłki jest doliczany do ceny towaru i uiszczany łącznie z ceną towaru.

 

III. Sposób składania zamówienia

 

Klient składa zamówienie przez stronę internetową sklepu - www.grykon24.pl. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Grykon, dopuszcza się złożenie zamówienia drogą elektroniczną (e-mail). Do realizacji przyjmowane są tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Grykon potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta. Potwierdzenia należy dokonać klikając na link w przesłanej pocztą elektroniczną informacji o złożonym zamówieniu. Zamówienia nie potwierdzone w terminie do 7 dni od dnia złożenia zostaną anulowane i nie wiążą stron. Konsultant Grykon ma prawo skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub uzgodnienia dalszych szczegółów realizacji transakcji.

Grykon zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Klienta, prawdziwości i poprawności danych teleadresowych podanych przez Klienta, zdolności Klienta do zwierania umów zgodnie z prawem cywilnym. Do skutecznego anulowania przez Grykon zamówienia z przyczyn powyżej wskazanych wystarczającym jest powiadomienie Klienta drogą elektroniczną z podaniem przyczyny odstąpienia.

Grykon zastrzega sobie także możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

Anulowanie zamówienia przez Grykon z przyczyn powyżej wskazanych nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych po stronie Klienta.

 

IV. Warunki realizacji zamówienia

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

V. Informacje o dostawie

 

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

firmy kurierskiej DHL - czas dostawy maksymalnie 1 dzień roboczy

paczkomatu InPost - czas dostawy maksymalnie 2 dzień roboczy

Poczty Polskiej - czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze

 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie do 1 dnia roboczego liczonego od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

 

Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.

 

 

VI. Forma płatności

 

Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które dostarczane są wraz z zamówionymi towarami. 

Dodatkowo, w przypadku jeżeli realizację w zakresie wysyłki zamówionego towaru realizuje podmiot inny niż IziGSM, do każdego wysyłanego towaru dołączany zostaje paragon wskazujący koszty wysyłki.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Gotówka przy odbiorze towaru - należność pobiera  kurier. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 25 zł, Klient wybierze przesyłkę kurierską DHL.

Przelew na konto bankowe Grykon - towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 10zł, gdy Klient wybierze przesyłkę Poczty Polskiej, 18 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę kurierską GLS, 10 zł w przypadku przesyłki do Paczkomatu InPost. Czas realizacji liczy się od momentu wpłynięcia należności.

Płatność elektroniczna (e-przelew) / karta kredytowa- t towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 10zł, gdy Klient wybierze przesyłkę Poczty Polskiej, 18 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę kurierską GLS, 10 zł w przypadku przesyłki do Paczkomatu InPost. Czas realizacji liczy się od momentu wpłynięcia należności.
 

VII. Zmiana lub anulowanie zamówienia

 

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje jedynie w zakresie aktualnej oferty Grykon. W celu zmiany lub anulowania zamówienia należy wysłać e-mail na adres: kontakt@grykon24pl z podaniem numeru id zamówienia, którego zmiana dotyczy i wskazaniem zamian. Klient nie może zmienić jak również anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

 Warunkiem realizacji zmienionego zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zmienionym zamówieniem Klient informowany jest o dostępności towaru i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zmienionego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

VIII. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu towaru

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas IziGSM Grykon Konrad Grynia, ul. Krucza 23, 75-408 Koszalin, 531349160 kontakt@grykon24.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia  od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać nam rzecz na adres: Grykon Konrad Grynia,ul. Krucz 23 75-408 Koszalin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:       

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy zawartej w drodza aukcji publicznej

      

 

 

 

IX. Sposób składania reklamacji

 

Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

Część towarów oferowanych w sklepie internetowym posiada gwarancje. Okres gwarancji zależy do producenta. W przypadku awarii lub wady reklamowany towar należy odesłać w sposób zabezpieczony przed jego zniszczeniem na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację o usterce. Przesyłki odesłane za tzw. pobraniem nie będą przyjmowane.
Warunkiem uznania reklamacji jest nienaruszony stan plomby gwarancyjnej. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta.


IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku wątpliwości stosuje się interpretację na korzyść Klienta.

 

W przypadku wątpliwości stosuje się interpretację na korzyść Klienta. Po uwzględnieniu reklamacji uszkodzony towar zostaje wymieniony na inny tego samego rodzaju, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, IziGSM zwraca Klientowi równowartość ceny towaru lub oferuje mu inny dostępny w sklepie towar w zależności od wyboru Klienta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na adres Klienta na jego koszt.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

Wszystkie wymienione nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

W sprawie reklamacji należy kontaktować się na adres: kontakt@grykon24.pl

 

X. Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Konrad Grynia prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Grykon Konrad Grynia" z siedzibą w Koszalin. ul. Krucza 23. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).

 

XI. Informacja dotycząca tekstu umowy

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasiena stronie www.grykon24.pl 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres email potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.

 

Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grykon Konrad Grynia a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzckim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grykon Konrad Grynia Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Grykon Konrad Grynia

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.